Heftklammern Axent 4305-A Nr. 23/10
4305-A
Heftklammern Axent 4306-A Nr. 23/13
4306-A
Heftklammern Axent 4304-A Nr. 23/8
4304-A
Heftklammern Axent Pro 4311-A Nr. 10/5
4311-A
Heftklammern Axent Pro 4312-A Nr. 24/6
4312-A
Heftklammern Delta D4101 Nr. 10/5
D4101
Heftklammern Delta D4102 Nr. 24/6
D4102
Heftklammern Axent Pro 4307-A, №23/15
4307-A